Zorgvolmacht voor uw vennootschap?

De laatste jaren laten steeds meer mensen een “zorgvolmacht” opstellen.

Met dergelijke volmacht kan u aan een familielid of een derde volmacht geven om beslissingen te nemen over uw vermogen wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent (wanneer u “wilsonbekwaam” bent, wegens dementie, coma …).

Als ondernemer kan u in dergelijke volmacht ook voorzien dat beslissingen binnen en over uw vennootschap worden genomen.

Daarbij is het wel belangrijk te weten dat niet álles binnen uw vennootschap kan geregeld worden door uw (zorg)gevolmachtigde.

  1. Regeling voor aandeelhouders

Wanneer u aandeelhouder bent in een BV (besloten vennootschap), kan de (zorg)gevolmachtigde ook uw stemrechten als aandeelhouder waarnemen.

Zo kan u, als aandeelhouder, niettegenstaande u niet langer wilsbekwaam bent, toch nog controle over de vennootschap uitoefenen.

Echter, de aandeelhouder in een NV (naamloze vennootschap), kan enkel volmacht geven voor deelname aan één concrete vergadering (of enkele vergaderingen binnen een afgelijnd tijdskader).

Wanneer u dus aandeelhouder bent in een NV, kan u geen permanente regeling opstellen door middel van een zorgvolmacht.

Dit zou een reden kunnen zijn om uw NV nu al om te vormen naar een BV. Als alternatieve oplossing zou u – als aandeelhouder in een NV – in uw zorgvolmacht ook kunnen voorzien dat uw gevolmachtigde een maatschap kan oprichten waarin hij statutair zaakvoerder is van de maatschap gedurende de hele periode dat u wilsonbekwaam bent.

  1. Regeling voor bestuurders

De zorgvolmacht is een algemene volmacht die wordt gegeven.

In geval van wilsonbekwaamheid van de bestuurder, kan een (zorg)gevolmachtigde de bestuurder niet vertegenwoordigen.

De bestuurder leidt de vennootschap en wordt wegens zijn of haar persoonlijke kwaliteiten aangesteld door de algemene vergadering.

Het is dan ook evident dat een wilsonbekwame bestuurder zich niet door om het even wie kan laten vervangen.

Bestuurders kunnen – binnen vennootschappen – enkel een volmacht geven aan een van de andere bestuurders (op voorwaarde dat er meerdere bestuurders zijn). Wanneer er slechts één bestuurder in de vennootschap is aangesteld, kan hij dus nooit volmacht geven aan een derde.

De algemene vergadering zal in dat laatste geval een nieuwe bestuurder moeten benoemen.

U zou dit probleem kunnen omzeilen door in de statuten van uw vennootschap (dit kan zowel bij BV als bij NV) te regelen dat er een opvolgend statutair bestuurder optreedt in geval de bestaande bestuurder wilsonbekwaam is. Die kan dan verder het beheer van de vennootschap waarnemen zonder dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder moet benoemen.

  1. Conclusie

Het is belangrijk te weten dat u bij het opstellen van een zorgvolmacht niet automatisch voorziet in een oplossing voor al uw vennootschapskwesties.

Het opstellen van een zorgvolmacht vereist maatwerk, in functie van uw eigen concrete situatie en het beheer van uw ondernemingen.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin