Deskundig, doortastend
en daadkrachtig

EXPERTISE

Bij INIS ligt de focus op ondernemings-, bouw- en vastgoedrecht. Wij zetten ons in voor zelfstandigen, bedrijven, vrije beroepers en particulieren. Wij zijn zowel advocaat als erkend bemiddelaar, en bekijken met u welke aanpak het meest geschikt is om uw belang te realiseren.

ONDERNEMEN
icon

Als ondernemer wil u op de werkvloer staan en bezig zijn met uw passie. Dat begrijpen we bij INIS als geen ander. Wij helpen u bij de (re)organisatie van uw onderneming, de opmaak van contracten en alle mogelijke uitdagingen waarmee u als ondernemer wordt geconfronteerd. Zo kan u met een gerust hart focussen op wat echt telt.

De structuur van uw onderneming

U wenst zich in te kopen in een bedrijf of onderhandelingen op te starten om uw aandelen te verkopen? U wil uw familiebedrijf overlaten? U overweegt uw eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap? U zit niet meer op dezelfde lijn met uw mede-aandeelhouder en wil uit de vennootschap stappen?

Wij adviseren en begeleiden zowel beginnende als gevestigde ondernemers bij het (her)structureren van hun onderneming en bij het opstellen en aanpassen van aandeelhoudersovereenkomsten of managementovereenkomsten. Wij doen dit in nauw contact met verschillende boekhoudkantoren, of met uw eigen accountant.

Wij bieden bijstand en advies bij conflicten tussen aandeelhouders, zowel binnen als buiten de rechtbank.

Contracten, algemene voorwaarden en andere handelsdocumenten

De tijd dat een handdruk volstond is lang voorbij. Goede contracten en voorwaarden zijn vandaag een must en kunnen uw onderneming in belangrijke mate beschermen (tegen wanbetaling, tegen laattijdige of onterechte vorderingen…).

Wij maken voor u contracten en algemene voorwaarden op maat, of optimaliseren de documenten waarmee u nu al werkt. Wij adviseren u ook over de wijze waarop u uw algemene voorwaarden correct gebruikt en laat aanvaarden door uw klant.

Ook voor het opstellen van specifieke overeenkomsten, al dan niet in internationale context, kan u bij ons terecht (onder meer overeenkomsten van zelfstandige dienstverlening, van handelsagentuur, aandeelhoudersovereenkomsten).

Tot slot hebben wij ook oog voor de verplichtingen waaraan u moet voldoen in het kader van de geldende privacy wetgeving (GDPR).

Bijstand zowel binnen als buiten de rechtbank

Betwist uw klant dat u hebt geleverd wat was afgesproken? Wordt er een schadevergoeding van u gevorderd? Weigert uw verzekeraar tussen te komen? Was uw vrachtwagen overladen en moet u zich nu verantwoorden voor de politierechtbank? Hebt u geld tegoed van een onderneming die dreigt failliet te gaan?

Voor al deze zaken en veel meer bent u bij ons aan het juiste adres. Wij adviseren en staan u bij, zowel binnen als buiten de rechtbank.

Invorderen van facturen

Onbetaalde facturen? Kordaat reageren is de boodschap.

U kan op ons rekenen voor een snelle en efficiënte aanpak (aanmaning, procedure, bewarende maatregelen).

Contacteer ons voor concrete afspraken rond de invordering van uw facturen, en verneem hoe dit voor u vaak kosteloos kan zijn.

KOPEN, BOUWEN EN HUREN
icon

U bent aannemer en wordt geconfronteerd met een aansprakelijkheidsvordering? U werkt als onderaannemer maar uw opdrachtgever betaalt niet? U wordt na de aankoop van een woning geconfronteerd met een verborgen gebrek? U start een nieuwe zaak en wenst een handelshuurcontract op maat? Voor al deze zaken en veel meer bent u bij INIS aan het juiste adres.

Vanuit een jarenlange en gespecialiseerde ervaring staan wij zowel professionals als particulieren bij in alle mogelijke kwesties rond kopen, bouwen of huren.

Bouwen en verbouwen

Wij adviseren aannemers, architecten en bouwheren in hun contractuele relaties (bouwheer-aannemer / aannemer – onderaannemer / bouwheer – architect) en in aansprakelijkheidskwesties.

Omdat goede contracten de beste manier zijn om problemen te voorkomen, zijn ze ons eerste aandachtspunt.

Doet zich een schadegeval voor of komt het tot een discussie, dan bieden wij gespecialiseerde bijstand, zowel tijdens de uitvoering van de werken als nadien.

Koop en verkoop

Bij de aankoop of verkoop van een onroerend goed gaat niemand over een nacht ijs. Op tijd advies inwinnen kan minder leuke verrassingen nadien voorkomen.

U kan op ons rekenen voor bijstand bij de onderhandeling, bij het aangaan van het contract of  bij de eventuele discussies na de transactie.

Huur en handelshuur

Wij verlenen bijstand bij het onderhandelen en bij de redactie van alle soorten van huurovereenkomsten (handelshuur, woninghuur, gemene huur).

Komt het toch tot een discussie of wordt u als verhuurder geconfronteerd met wanbetaling, dan is het kwestie om kort te schakelen en kan u op ons rekenen voor een kordate aanpak.

BEMIDDELING
icon

U hebt een discussie met een trouwe klant, en wil dit oplossen zonder bruggen op te blazen. U merkt dat uw aannemer een fout heeft begaan, en wil een oplossing zonder aanslepende en dure procedure. U zit niet meer op dezelfde lijn met uw medeaandeelhouder, en u wenst dit op een discrete manier op te lossen.

Dit zijn slechts enkele gevallen waarin een bemiddeling wellicht te verkiezen is boven een gerechtelijke procedure.

Bij INIS zijn we zowel advocaat als erkend bemiddelaar. Wij gaan steeds uit van uw belang en kijken welke aanpak het meest geschikt is om hieraan tegemoet te komen.

Wat is bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillen-oplossing. Onder begeleiding van een bemiddelaar gaan partijen zelf op zoek naar een oplossing voor hun dispuut.

Een bemiddelingstraject is steeds vertrouwelijk en vrijwillig. Een bemiddeling gaat gevoelig sneller dan een gerechtelijke procedure, en de kosten kunnen in de hand worden gehouden.

Als de bemiddeling gebeurt onder begeleiding van een erkend bemiddelaar, heeft het bereikte akkoord de waarde van een vonnis.

Bijstand bij een bemiddeling

Op elk moment kan er voor een bemiddeling worden gekozen, ook als er al een gerechtelijke procedure lopende is.

Vanuit onze opleiding en ervaring als bemiddelaar zien wij het als onze eerste rol u te adviseren of een bemiddeling raadzaam is en kans op slagen heeft.

Eens de keuze voor bemiddeling is gemaakt, trachten wij samen met u de andere partij aan tafel te krijgen. Vervolgens staan wij u bij gedurende het gehele traject, van bij aanvang tot aan de redactie én uitvoering van het eventuele akkoord.

Optreden als erkend bemiddelaar

Wij zijn beiden door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Wij treden op als onafhankelijk en neutraal bemiddelaar en begeleiden partijen in hun zoektocht naar een oplossing van hun geschil.

Wij worden aangesteld door partijen die in een conflict zitten en, al dan niet in overleg met hun advocaten, beslissen om een erkend bemiddelaar aan te stellen. Dit kan zowel voorafgaand aan een gerechtelijke procedure als nadat er werd gedagvaard.

Ook door de rechtbank worden wij aangesteld voor bemiddelingen.

INIS werkt tevens nauw samen met Beter Bemiddelen vzw, een vereniging die het concept van bemiddeling promoot en bemiddelingen organiseert.