Alle informatie over bemiddeling
BEMIDDELING
icon

U hebt een discussie met een trouwe klant, en wil dit oplossen zonder bruggen op te blazen. U merkt dat uw aannemer een fout heeft begaan, en wil een oplossing zonder aanslepende en dure procedure. U zit niet meer op dezelfde lijn met uw medeaandeelhouder, en u wenst dit op een discrete manier op te lossen.

Dit zijn slechts enkele gevallen waarin een bemiddeling wellicht te verkiezen is boven een gerechtelijke procedure.

Bij INIS zijn we zowel advocaat als erkend bemiddelaar. Wij gaan steeds uit van uw belang en kijken welke aanpak het meest geschikt is om hieraan tegemoet te komen.

Wat is bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillen-oplossing. Onder begeleiding van een bemiddelaar gaan partijen zelf op zoek naar een oplossing voor hun dispuut.

Een bemiddelingstraject is steeds vertrouwelijk en vrijwillig. Een bemiddeling gaat gevoelig sneller dan een gerechtelijke procedure, en de kosten kunnen in de hand worden gehouden.

Als de bemiddeling gebeurt onder begeleiding van een erkend bemiddelaar, heeft het bereikte akkoord de waarde van een vonnis.

Bijstand bij een bemiddeling

Op elk moment kan er voor een bemiddeling worden gekozen, ook als er al een gerechtelijke procedure lopende is.

Vanuit onze opleiding en ervaring als bemiddelaar zien wij het als onze eerste rol u te adviseren of een bemiddeling raadzaam is en kans op slagen heeft.

Eens de keuze voor bemiddeling is gemaakt, trachten wij samen met u de andere partij aan tafel te krijgen. Vervolgens staan wij u bij gedurende het gehele traject, van bij aanvang tot aan de redactie én uitvoering van het eventuele akkoord.

Optreden als erkend bemiddelaar

Wij zijn beiden door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Wij treden op als onafhankelijk en neutraal bemiddelaar en begeleiden partijen in hun zoektocht naar een oplossing van hun geschil.

Wij worden aangesteld door partijen die in een conflict zitten en, al dan niet in overleg met hun advocaten, beslissen om een erkend bemiddelaar aan te stellen. Dit kan zowel voorafgaand aan een gerechtelijke procedure als nadat er werd gedagvaard.

Ook door de rechtbank worden wij aangesteld voor bemiddelingen.

INIS werkt tevens nauw samen met Beter Bemiddelen vzw, een vereniging die het concept van bemiddeling promoot en bemiddelingen organiseert.