Wat is een stil faillissement?

De recente berichtgeving over VAN HOOL en het “stille faillissement” van deze onderneming zal niemand ontgaan zijn.

Deze mogelijkheid van een stil faillissement is nog vrij nieuw: sinds 1 september 2023 is dit wettelijk geregeld.

  1. Wat houdt een “stil faillissement” in?

Een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, kan “in stilte” een procedure van besloten voorbereiding van het faillissement opstarten.

Dergelijke procedure verloopt met gesloten deuren en wordt op geen enkele wijze officieel bekend gemaakt. Een gewoon faillissement, daarentegen, wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij de opstart van de procedure zal de Rechtbank een “beoogd curator” aanstellen, voor maximaal 30 dagen (eventueel nog eens 30 dagen te verlengen).

Deze beoogd curator zal onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om het geheel of een deel van de activa van de onderneming in “stil faillissement” over te dragen.

Na verloop van deze termijn van 30 dagen zal dan het effectieve faillissement van de onderneming worden uitgesproken. De beoogd curator wordt dan effectief de curator van het faillissement en kan dan de effectieve overdracht van de activa van de onderneming realiseren.

  1. Wat is het doel van een “stil faillissement”?

Het kenmerkende van dit “stil faillissement” is het gebrek aan bekendmaking alsook het feit dat de activiteiten van de onderneming verdergezet kunnen worden tijdens het stil faillissement, in aanloop naar de mogelijk te realiseren overdracht.

Door het stil karakter, kan de negatieve publiciteit (en mogelijke waardevermindering) die gepaard gaat met een faillissement, vermeden worden.

Tevens kan men trachten om maximaal de activiteiten van de onderneming in moeilijkheden – na uitspraak van het effectieve faillissement – over te dragen “in going concern”. Het personeel is nog aan de slag en de klanten worden ononderbroken verder bediend.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin