Verlaagd btw-tarief 6 %: einde overgangsperiode attesteringsplicht

Voerde u renovatiewerken uit aan de woning van uw klant? Onder bepaalde voorwaarden mag op deze werken een verlaagd btw-tarief van 6% worden aangerekend (en niet de klassieke 21%).

Dit kan wanneer de woning ouder is dan 10 jaar en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor privé doeleinden.

Vroeger diende u, als aannemer, daarbij te zorgen voor een verplicht attest, maar binnenkort bent u definitief van al die administratie verlost!

Het oude regime: de attesteringsplicht

Tot eind 2021 bestond er een attesteringsplicht.

U diende aan uw klant een attest te bezorgen waarop stond dat aan alle voorwaarden was voldaan en uw klant moest dit vervolgens, ingevuld en ondertekend, terug bezorgen.

Pas na ontvangst van dit ingevulde attest kon je, als aannemer, je factuur opmaken met aanrekening van 6% btw.

In de praktijk zorgde deze attesteringsplicht voor de nodige problemen.

De aannemer vergat soms een attest te vragen, de bouwheer moest worden aangemaand om het in te vullen, een attest werd al eens aan de verkeerde factuur gekoppeld.

Allemaal risico’s op de schouders van de professional… Als aannemer riskeerde je immers (bij een btw-controle) verantwoordelijk gesteld te worden voor het te weinig gefactureerde btw–bedrag.

Het nieuwe systeem: een standaardvermelding op de factuur

De wetgever heeft komaf gemaakt met de oude verplichtingen en gekozen voor administratieve vereenvoudiging. 

Voortaan volstaat het dat je als aannemer op alle facturen een standaardverklaring opneemt die luidt als volgt:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Met deze standaardclausule wordt de aannemer niet alleen administratief ontlast.

De verantwoordelijkheid wordt ook meteen verschoven naar de opdrachtgever, die de verplichting heeft te reageren als het verlaagde btw-tarief ten onrechte werd toegepast.

Een hele verbetering dus!

Overgangsperiode

Het gebruik van de standaardverklaring is toegelaten sinds 1 januari 2022. Sindsdien geldt een overgangsperiode waarbinnen er ook nog kan worden gewerkt met het oude attest.

Deze overgangsperiode eindigt op 1 juli 2022. Vanaf dan is het verplicht te werken met de standaardverklaring op de factuur zelf.

Aan alle aannemers dus de raad om van deze laatste maand gebruik te maken om de facturen aan te passen en het nieuwe systeem te implementeren.

Mocht je hierover vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin