Het eigendomsvoorbehoud als bescherming tegen wanbetalers

Wanbetalers: ze bestaan…

Elke zelfstandige of ondernemer krijgt, jammer genoeg, ooit te maken met een “wanbetaler”.

Dat is altijd een vervelende situatie: als ondernemer lever je naar best vermogen de gevraagde goederen of diensten. Dan wens je uiteraard ook een vlotte betaling!

Het valt niet te voorspellen welke klant achteraf zijn verplichting tot betalen niet zou nakomen.

Daarom valt de confrontatie met wanbetaling niet 100% uit te sluiten.

Probeer u maximaal in te dekken!

Je kan als ondernemer proberen om maximaal de negatieve gevolgen van een wanbetaling te vermijden. Lever je goederen aan een klant, dan kan je dit doen door in je algemene voorwaarden een “clausule van eigendomsvoorbehoud” op te nemen.

Dergelijke clausule betekent dat de klant pas eigenaar wordt van de geleverde goederen zodra hij de factuur heeft betaald.

Zolang de factuur voor de geleverde goederen niet is betaald, blijf jij als leverancier de eigenaar. Je behoudt dus de eigendom,  ook al staan de goederen inmiddels op de werf of in het magazijn van de klant.

Belang van algemene voorwaarden.

Let wel: dergelijk “eigendomsvoorbehoud” moet ten laatste op het ogenblik van levering van de goederen worden meegedeeld aan de klant.

Wanneer je deze clausule van eigendomsvoorbehoud opneemt in de factuurvoorwaarden is dit niet voldoende. Een factuur wordt doorgaans immers pas na levering aan de klant bezorgd.

Zorg dus voor duidelijke voorwaarden in de bestelbon die de klant moet ondertekenen of aanvaarden!

Sterke positie bij insolvabiliteit

Met een correct toegepast eigendomsvoorbehoud, sta je een stuk sterker als het grondig mis gaat.

Als de niet-betalende klant failliet gaat of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, kan je aan de curator vragen dat de onbetaalde goederen worden teruggegeven. Immers ben je nog steeds eigenaar.

Zo kan een deel van de geleden schade toch gerecupereerd worden.

Wat schrijf ik dan in mijn voorwaarden?

Een eigendomsvoorbehoud kan heel eenvoudig worden omschreven als volgt:

 “Alle geleverde zaken blijven eigendom van [NAAM ONDERNEMING] tot op het moment van integrale betaling.’”

Een verwittigd ondernemer is er twee waard!

Hebt u vragen bij het eigendomsvoorbehoud of wil u weten wat u nog meer kan doen tegen wanbetaling, neem dan gerust contact op.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin