Oprichten van een vennootschap

Wanneer je als ondernemer gestart bent met een eenmanszaak, kan het zijn dat je – na verloop van jaren – overweegt om een “vennootschap” op te richten.

Op die wijze kan je mogelijks de fiscaliteit optimaliseren. En zo blijven je zakelijke belangen ook strikt gescheiden van jouw persoonlijke vermogen en belangen.

Bij de overstap van jouw eenmanszaak naar een vennootschap, is het belangrijk stil te staan bij de volgende punten:

Type van vennootschap

Er bestaan diverse vormen van vennootschappen, die elk hun eigen kenmerken hebben. Voor de oprichting van een BV of een NV dien je de oprichtingsakte door een notaris te laten opstellen, maar er bestaan ook vennootschapsvormen waarvoor je niet langs de notaris moet passeren, zoals een VOF (vennootschap onder firma) of een maatschap.

Informeer u over de verschillende mogelijkheden en beslis geïnformeerd over welke vennootschap het best voor jou past.

Inbreng in geld of natura?

Bij de oprichting van je vennootschap heb je werkingsmiddelen nodig.

Daarom wordt, bij de oprichting, een “inbreng” betaald (voorheen “kapitaal” genoemd).

Deze inbreng kan gedaan worden in geld of in natura.

Doe je een inbreng in geld, dan moet je deze gelden storten op een rekening van de vennootschap.

Bij een inbreng in natura moet je de waarde van de ingebrachte goederen laten bepalen door een bedrijfsrevisor, wat uiteraard extra kosten met zich meebrengt.

Aanrekening van goodwill?

Bij de overstap van jouw eenmanszaak naar een vennootschap kan je beslissen om “goodwill” aan de vennootschap aan te rekenen.

Goodwill is de “commerciële waarde” van een onderneming die bestaat en dus “immaterieel” is: het kan bestaan uit cliënteel, knowhow, ligging van onderneming, bezit van merken of patenten, bestaande contracten met leveranciers en klanten, aanwezige zakenrelaties, naam, reputatie, kwaliteit van personeel … .

Het aanrekenen van goodwill kan, in bepaalde omstandigheden, leiden tot fiscale optimalisatie.

Afspraken binnen de vennootschap

Indien je de vennootschap hebt opgericht met meerdere aandeelhouders, kan je met je mede aandeelhouders best nog een “aandeelhoudersovereenkomst” maken.

Daarin maak je duidelijke afspraken over de concrete werking binnen de onderneming, de werking van het bestuursorgaan en de mogelijke verdeling van de winst.

Elke samenwerking is anders en dus bestaat er geen “ideale overeenkomst”.

Door met je partner in gesprek te gaan, wordt duidelijk wat voor jullie belangrijk is.  Neem de tijd om deze zakelijke afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Hier komt meer bij kijken dan je zou denken.

Tot slot nog een nuttige tip: evalueer uw aandeelhoudersovereenkomst op regelmatige basis. Dit zorgt ervoor dat jullie de vinger aan de pols houden en dat mogelijke fricties vermeden worden.

Denkt u er een vennootschap op te richten? Neem gerust contact met ons op van gedachten te wisselen of voor verder advies.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin