Het UBO-register

Als ondernemer hebt u wellicht al eens de vraag gekregen naar een uittreksel uit het UBO-register van uw bedrijf.

Maar wat is dat precies, het UBO-register? En wat is het belang ervan?

We lichten het u graag toe.

Uiteindelijke begunstigde van de onderneming

Achter elke onderneming zitten een of meerdere natuurlijke “personen” die de uiteindelijke financiële “begunstigde” van de onderneming zijn, en over de beslissingsmacht beschikken.

Meestal zijn dit de aandeelhouders of de bestuurders.

Als deze aandeelhouder of bestuurder zelf een rechtspersoon (vennootschap) is, moet deze op haar beurt verduidelijken welke “natuurlijke persoon” daarvan de begunstigde is.

Melding in het UBO-register

De FOD FINANCIEN heeft een online applicatie gemaakt waarop deze gegevens van de uiteindelijke begunstigde van elke onderneming moeten worden opgegeven.

Deze applicatie is het “UBO-register”, het “Uiteindelijke Begunstigde van de Onderneming-register”.

De onderneming dient stipt elke wijziging in de Uiteindelijke Begunstigden aan te geven in dit register.

Maatregel tegen witwassen

Het UBO-register werd ingevoerd met als doel het witwassen van geld te bemoeilijken.

Bepaalde instellingen die gelden van hun klanten beheren, moeten de precieze identiteit van hun klant kunnen bewijzen. Daarvoor dienen zij de uiteindelijke begunstigde te kennen van de betrokken ondernemers die hun klanten zijn.

Onder meer banken, verzekeraars en makelaars in beleggingsproducten vallen onder deze verplichtingen.

Deze instellingen die informatie moeten inwinnen over wie precies welke financiële transacties doet, kunnen – dankzij de gegevens in het UBO-register – de mogelijke witwas van geld of financiering van terrorisme aangeven.

De verplichting wordt ernstig genomen. Het is banken verboden financiële verrichtingen uit te voeren voor klanten die niet hebben aangegeven wie de uiteindelijke begunstigde is. Indien een klant weigert deze informatie te geven, dan zal de bank dit aangeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Conclusie: transparantie en vertrouwen

Het UBO-register is dus in het leven geroepen om meer zicht te krijgen op “de persoon achter de vennootschap” en op die manier te traceren wie de begunstigde is van bepaalde financiële transacties.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin