Oei, te laat om mijn statuten aan te passen?!

Nieuwe wetgeving sinds 1 mei 2019

Het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is sinds 1 mei 2019 in werking.

In dit wetboek is er bepaald dat er nog slechts een beperkt aantal vennootschapsvormen bestaat:

  • de besloten vennootschap (BV)
  • de naamloze vennootschap (NV)
  • de commanditaire vennootschap (CommV)
  • de coöperatieve vennootschap (CV)
  • de maatschap
  • de vennootschap onder firma (VOF)

Niet alleen is het aantal vennootschappen in dit nieuwe wetboek beperkt, maar ook blijkt dat sommige vennootschappen gewijzigd zijn.

Zo is de veel voorkomende “BVBA” nu een “BV” geworden.

Deadline voor aanpassing aan de nieuwe wetgeving

In het wetboek werd in een overgangsperiode voorzien en werd aan de bestuurders van vennootschappen de tijd gegeven tot 31 december 2023 om hun statuten aan te passen in functie van dit nieuwe wetboek.

Deze deadline komt nu héél erg dichtbij…

Ten laatste op 31 december 2023 moet elke vennootschap haar statuten hebben aangepast conform het nieuwe wetboek.

Niet alleen de naam van de vennootschap (bijvoorbeeld BV in plaats van BVBA) maar ook andere formele termen zullen in de statuten moeten aangepast worden. Zo spreekt men bij een BV niet meer van “zaakvoerders” maar wel “bestuurders”. En “vennoten” worden nu steeds “aandeelhouders” genoemd.

Voor de aanpassing van de statuten van een NV, BV en CV moet dit notarieel gebeuren.

Wat als de aanpassing niet gedaan is voor de deadline?

Sommigen zullen zich aldus nu al de vraag stellen “Wat zijn de gevolgen als ik niet tijdig mijn statuten heb aangepast?”.

De vennootschapsvorm zal na 1 januari 2024 automatisch veranderen. Bijvoorbeeld: een BVBA zal – ook al zijn de statuten niet aangepast – automatisch een BV zijn.

Maar daarmee zijn de statuten “inhoudelijk” nog niet aangepast conform de wetgeving. En mogelijks verkiest u uw onderneming onder te brengen in een “NV” en geen “BV”, niettegenstaande deze automatische aanpassing.

Een snelle en doordachte aanpassing is dus in ieder geval aan te raden.

In principe zijn de bestuurders van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die wordt geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

Voorwaarde is wel natuurlijk dat er effectief schade kan worden aangetoond.

Het feit dat de statuten van de vennootschap niet conform zijn aan de geldende wetgeving kan bijvoorbeeld tot problemen leiden bij openbare aanbestedingen of kredietaanvragen, en dit zou tot een vermindering aan omzet kunnen leiden.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin