Jouw familiebedrijf: maatwerk past!

Heb je een eigen zaak, samen met je broer?

Zijn je kinderen mee aan de slag in je bedrijf?

Is de familie-onderneming geëvolueerd naar een KMO, waarin verschillende takken van de familie betrokken zijn?

Elk familiebedrijf heeft andere kenmerken. Met eigen familieleden, eigen karakters en eigen wensen.

Om een goede verstandhouding te waarborgen – niet alleen professioneel maar ook familiaal – is het essentieel om duidelijke afspraken te maken.

De afspraken die de kern van de onderneming raken, worden verankerd in de statuten van de vennootschap.  De statuten vormen als het ware “de grondwet” van de vennootschap.

Aandelen en stemrecht

Hoeveel zeggenschap heeft elke aandeelhouder?

En heeft elke aandeelhouder even veel te zeggen?

Vroeger stond het vast dat één aandeel ook één stem als aandeelhouder oplevert.

De huidige wetgeving geeft veel meer flexibiliteit. Je kan nu eigen regelingen “op maat” uitwerken en opnemen in de statuten van de vennootschap.

Zo kan je diverse categorieën van aandelen maken:

  • – categorieën met enkelvoudig stemrecht,
  • – categorieën met meervoudig stemrecht,
  • – categorieën zónder stemrecht,
  • – categorieën met vetorecht (voor bepaalde beslissingen).

Enkele voorbeelden maken wellicht de mogelijkheden duidelijk.

Wanneer – in het raam van een opvolging – de aandelen onder de kinderen worden verdeeld, zou er voor geopteerd kunnen worden om aan niet-actieve kinderen aandelen zonder stemrecht te geven. Deze kinderen zijn dan mee eigenaar van het bedrijf maar zullen geen inspraak voeren in het beleid.

Wanneer de ouders specifieke inspraak wensen over bepaalde beleidsbeslissingen in de onderneming, kunnen hen aandelen worden toebedeeld met vetorecht daaromtrent.

De keuzemogelijkheden zijn hier talrijk. Zo kan je de vorm van de vennootschap volledig aanpassen aan de noodwendigheden van uw eigen familiaal bedrijf.

Bestuur

Wie krijgt het bestuur in handen?

Hoe kan stabiliteit in het bestuur gewaarborgd worden?

In het familiebedrijf wil je allicht zo veel mogelijk garanties voor een stabiel bestuur, zeker als de onderneming wordt overgedragen aan een volgende generatie.

Ook hier kan je via oplossingen op maat bepaalde garanties inbouwen.

Je kan statutair vastleggen dat het bestuursorgaan van je onderneming steeds bestaat uit een college van meerdere bestuurders.

Of je kan ervoor zorgen dat een bepaalde bestuurder, bijvoorbeeld de opvolgende generatie in het bedrijf, niet  door een gewone meerderheid van aandeelhouders kan worden afgezet, maar dat er integendeel een meerderheid van 75% nodig is om dit te doen.

U merkt het, statutair maatwerk is de beste garantie voor een duurzame werking binnen je familiale onderneming.

Is er stilaan plaats voor een nieuwe generatie? Of wil u graag nadenken over de structuur binnen uw familiebedrijf? Neem contact op en wij helpen u graag verder. 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin