Hoe start ik een professionele samenwerking op?

“Alleen ga je sneller, samen geraak je verder”

Als professional ken je je vak en wens je je daarop te focussen. Door je krachten te bundelen met gelijkgezinden kan je efficiënter werken, kosten delen, elkaar een klankbord bieden en know how uitwisselen.

Er bestaan vele vormen van samenwerking, maar altijd is het van belang dat je duidelijke afspraken maakt.


Al nagedacht over de ideale ondernemingsvorm voor je samenwerking? 

Een samenwerking opstarten

Wens je een nieuwe samenwerking uit te bouwen met een zakenpartner?

Dan kan je best nagaan hoe nauw jullie die samenwerking wensen vorm te geven.

Optie 1: samenwerken onder een samenwerkingsovereenkomst

Wens je samen te werken met een partner zonder samen kapitaal te delen of personeel aan te werven, dan kan je opteren voor een samenwerkingsovereenkomst.

In een goede samenwerkingsovereenkomst neem je alle afspraken op over je samenwerking.

Belangrijk is daarbij dat je duidelijk overeenkomt: de te leveren prestaties, of er vaste werkuren zijn, de verwachte beschikbaarheid, de financiële afspraken, de exclusiviteit van de samenwerking, de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie.

Optie 2: samenwerken onder een vennootschap

Als je met je partner op vaste basis wenst samen te werken, in een context van gedeelde verantwoordelijkheid, waarin jullie samen de kosten dragen en de winsten delen, dan is de oprichting van een vennootschap een geschikte samenwerkingsvorm.

Oprichting vennootschap

Er bestaan diverse vormen van vennootschappen, die elk hun eigen kenmerken hebben. Voor de oprichting van een een BV of een NV dien je de oprichtingsakte door een notaris te laten opstellen, maar er bestaan ook vennootschapsvormen waarvoor je niet langs de notaris moet passeren, zoals een VOF (vennootschap onder firma) of een maatschap.

Informeer u over de verschillende mogelijkheden en bespreek met je zakenpartner wat best bij jullie past.

Afspraken binnen de vennootschap

Eenmaal de vennootschap is opgericht, kan je met je mede aandeelhouders best nog een “associatie-overeenkomst” maken.

Daarin maak je duidelijke afspraken over de concrete werking binnen de onderneming, de werking van het bestuursorgaan en de mogelijke verdeling van de winst.

Elke samenwerking is anders en dus bestaat er geen “ideale overeenkomst”.

Door met je partner in gesprek te gaan, wordt duidelijk wat voor jullie belangrijk is.  Neem de tijd om deze zakelijke afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Hier komt meer bij kijken dan je zou denken. Het raadplegen van een externe partner of raadgever kan hierbij nuttig zijn. Die kan met jullie alle mogelijke aspecten overlopen.

Tot slot nog een nuttige tip: evalueer uw associatie-overeenkomst op regelmatige basis. Dit zorgt ervoor dat jullie de vinger aan de pols houden en dat mogelijke fricties vermeden worden. In onderling overleg kan je de gemaakte afspraken steeds aanpassen of verder verfijnen.

Denkt u er een samenwerking op te starten of wenst u een bestaand partnerschap te evalueren? Neem gerust contact met ons op van gedachten te wisselen of voor verder advies.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin