Een woning of appartement verhuren: onze tips voor een vlekkeloos verloop

In tijden waarin sparen nog amper iets opbrengt, investeren meer en meer mensen in een woning of appartement om te verhuren.

Nochtans heeft verhuren nog vaak een slechte reputatie. Een goede huurder vinden is moeilijk.  Als verhuurder heb je bijna geen rechten. En in geval van wanbetaling moet je maanden wachten alvorens je de huurder kan laten uitzetten…

Maar is dat wel zo? De ervaring leert dat verhuren problemen kan opleveren, maar zeker niet altijd. In de meeste gevallen is verhuren nog steeds een succes verhaal, en een win-win voor beide parttijen.

Wij geven u graag onze tips voor een vlekkeloos verloop, of voor de best mogelijke positie als het toch mis zou gaan.

Tip 1: Zorg voor een correct huurcontract en laat het registreren

Een correct huurcontract. Het lijkt een evidentie, maar in de praktijk stellen we vast dat dit niet altijd het geval is.

Woninghuur is strikt gereglementeerd, met wettelijke bepalingen waarvan men niet zomaar kan afwijken. Bovendien werd de woninghuurwetgeving in Vlaanderen in 2019 grondig gewijzigd.

Grijp dus zomaar niet terug naar een overeenkomst die u al jaren gebruikt, of die u lukraak van het internet hebt gehaald. Laat controleren of de bepalingen zijn aangepast aan de huidige regelgeving, en welke afspraken u eventueel in uw voordeel kan toevoegen.

Laat de overeenkomst ook altijd registeren. Nog los van het feit dat dit wettelijk verplicht is, hebt u als verhuurder alle belang bij een correcte registratie. Indien de overeenkomst niet is geregistreerd, kan de huurder vetrekken zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

Tip 2: Onderzoek het profiel van de kandidaat-huurder

Als verhuurder mag u niet discrimineren  op basis van bijvoorbeeld huidskleur of geslacht, maar voor het overige beslist u als eigenaar weldegelijk zelf aan wie u al dan niet verhuurt.

Vraag aan de kandidaat-huurder de informatie die u in staat stelt een doordachte keuze te maken, zoals identiteit en gezinssamenstelling, huidige woonplaats en inkomen. Ga na of het inkomen volstaat om de huur te betalen. Gouden regel daarbij is dat netto-inkomen best drie keer hoger is dan de netto-huishuur (bedrag zonder bijkomende kosten).

Tip 3: Overhandig de sleutels niet te snel

Is het huurcontract getekend en gaat de huur bijna in, regel dan eerst een aantal belangrijke zaken vooraleer de sleutels te overhandigen.

Check of de huurder de huurwaarborg heeft gesteld. Hoewel niet wettelijk verplicht, raden wij aan altijd om een huurwaarborg te vragen. Het maximaal toegestane bedrag van de huurwaarborg bedraagt drie maanden huur. Ga na of de huurder deze waarborg heeft gesteld, alvorens hem de sleutels te overhandigen.

Maak ook werk van een duidelijke intredende plaatsbeschrijving, waarin de staat van het huurpand wordt beschreven. De plaatsbeschrijving vormt het bewijs van de toestand van de woning of het appartement bij het begin van de huur. Zonder een dergelijke plaatsbeschrijving speelt er een vermoeden in het voordeel van de huurder dat deze het goed teruggeeft zoals hij het heeft ontvangen. Het wordt voor de verhuurder dan heel moeilijk om huurschade te bewijzen.

Tip 4: Houd contact met de huurder en maak gebruik van het bezoekrecht

Neen, u hoeft niet wekelijks op de koffie bij uw huurder. Maar maak u als verhuurder niet onbereikbaar of onzichtbaar. Door af en toe aan uw eigendom te passeren of bij de huurder te informeren houdt u de vinger aan de pols, en kan u sneller optreden als zich een probleem voordoet.

Voorzie in uw contract een zogenaamd “bezoekrecht” dat u toelaat het pand minstens eenmaal per jaar te betreden om u te vergewissen van de goede staat ervan. Let wel, een dergelijk bezoek mag uiteraard enkel met akkoord van de huurder en in zijn aanwezigheid.

Tip 5: Gaat het toch mis, reageer dan onmiddellijk

“Als verhuurder kan je pas iets doen als de huurder minstens drie maanden huur achter staat”. Dit is een hardnekkige en onjuiste volkswijsheid. Als verhuurder hoeft u echt niet lijdzaam toe te zien hoe de achterstallen zich opstapelen.

Staat het huurgeld 10 dagen na de contractuele betalingsdatum niet op uw rekening, begin dan met een eenvoudige navraag per brief of mail. Eventueel gecombineerd met een telefonische oproep, maar zorg steeds voor een geschreven spoor.

Een huurder van goede wil zal hierop reageren en de betaling uitvoeren, of minstens een verklaring geven alsook een voorstel van oplossing. Hoort u helemaal niets van de huurder of komt deze zijn eigen voorstel niet na, dan moet dit een alarmbel doen afgaan. Kordaat optreden is dan de boodschap. Het verder laten oplopen van de schuld is voor niemand aangewezen.

Denkt u er aan te verhuren of hebt u vragen bij een lopende huur? Neem dan met ons contact op. Wij helpen u graag verder.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin