Een bemiddelde oplossing is goud waard!

In oktober vindt traditioneel de “Mediation Week”,  de (Internationale) week van de bemiddeling plaats.

Ideaal om even stil te staan bij dit model van conflictoplossing.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling (“Mediation”) is een alternatieve methode om conflicten op te lossen. Alternatief, omdat ze afwijkt van het klassieke model van de gerechtelijke procedure.

Deze methode wint de laatste jaren aanzienlijk aan populariteit, niet alleen in familiale conflicten maar ook tussen ondernemers.

Eenmaal in een (beginnend) conflict verzeild, kunnen de partijen ervoor kiezen om de medewerking in te roepen van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde – een “erkend bemiddelaar”.

Deze erkend bemiddelaar zal de partijen helpen om zélf tot een oplossing te komen, die dus niet van boven af (door een rechtbank) wordt opgelegd.

De erkend bemiddelaar zal de beide partijen uitgebreid aan het woord laten en – met respect voor elkaar – laten communiceren om uiteindelijk – door een afweging van ieders belangen – tot een oplossing te komen.

Dit overleg is vertrouwelijk en vrijwillig: op elk ogenblik kan een partij beslissen om de bemiddeling te stoppen en een procedure te starten.

Doel van bemiddeling – waarde van een vonnis

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een “duurzame oplossing” te komen.

Wanneer partijen gezamenlijk tot die oplossing komen, wordt die neergeschreven in een “bemiddelingsakkoord”.

Op voorwaarde dat een erkend bemiddelaar werd ingeschakeld, kan dit bemiddelingsakkoord door de rechtbank gehomologeerd worden waarna het de waarde van een vonnis heeft.

Mocht een partij haar beloften onder dit akkoord niet naleven, dan kan een deurwaarder dit gehomologeerd akkoord gedwongen ten uitvoer leggen. Net zoals bij een vonnis.

Voordelen van bemiddeling

Een bemiddeling kan worden opgestart, niet alleen vóór een gerechtelijke procedure maar ook als er al een proces loopt.

De voordelen van “Mediation” zijn talrijk.

De partijen kiezen ervoor om een probleem minnelijk op te lossen, wat maakt dat er geen bruggen worden opgeblazen. Zakenpartners kunnen nog samen hun business verderzetten, contractspartijen kunnen een overeenkomst verder uitvoeren, … Méér zelfs, samen komen de ondernemers hier sterker uit.

De partijen zijn autonoom in het beslissen welk akkoord zij willen onderschrijven. Er is geen derde die hen verplicht om een opgelegde oplossing te ondergaan.

Een bemiddeling leidt tot een sneller resultaat en is goedkoper dan een procedure. Na een tweetal bemiddelingssessies is er dikwijls reeds uitzicht op een oplossing. Niemand hoeft je te vertellen dat dit bij een gerechtelijke procedure véél langer duurt…

Kortom: bemiddeling biedt vele voordelen voor ondernemers en particulieren die in een conflict verwikkeld zijn.

Vraag je je af of jouw probleem voor bemiddeling in aanmerking komt? Als erkend bemiddelaars zijn wij uw ideale gesprekspartner! Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin