Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Verkoop je binnenkort een woning? Vraag dan tijdig een asbestattest aan. Dit is vanaf 23 november 2022 verplicht voor elke verkoop van een pand dat is gebouwd voor 2001. Het asbestattest geeft aan hoe asbestveilig het gebouw is en geeft weer waar de asbesttoepassingen zich bevinden. Zo zijn zowel koper als verkoper duidelijk geïnformeerd.

De problematiek van historische asbestvervuiling

Enkele decennia geleden was het gebruik van asbest in woningbouw nog wijdverbreid. België behoorde zelfs tot de koplopers wat betreft asbestverbruik per inwoner.

Inmiddels is aangetoond én algemeen geweten dat asbest schadelijk is en belangrijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Sinds 1998 is het in België verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In 2001 werd het gebruik helemaal verboden.

Volgens schattingen is er op vandaag nog ongeveer 4 miljoen ton asbest aanwezig in Vlaanderen.

Correcte informatie over de staat van een pand

Wie een eigendom verkoopt is er toe gehouden de koper correct te informeren over de staat van het goed en over de eventuele verborgen gebreken ervan.

Een deel van deze informatieverplichting is wettelijk geregeld en vastgelegd, denk daarbij aan het verplichte bodemattest, het energieprestatiecertificaat e.d.m.

Daaraan wordt nu dus het asbestattest toegevoegd.

Gezien het gebruik van asbest sinds 2001 verboden is, moeten enkel woningen met een bouwjaar van voor deze datum aan de verplichting voldoen.

Het asbestattest

Het asbestattest geeft aan hoe asbestveilig het gebouw is en geeft weer waar de asbesttoepassingen zich bevinden. Het wordt opgemaakt door een speciaal daartoe opgeleide en erkende asbestdeskundige. De lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen kan je terugvinden op de website van de OVAM.

De asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie waarbij hij de asbestverdachte materialen bekijkt en beoordeelt, en indien nodig ook stalen neemt. Hij geeft tegelijk advies over de materialen die best weggenomen worden en over de meest aangewezen verwijderingsmethode.

De deskundige bezorgt de resultaten van zijn onderzoek aan OVAM die het uiteindelijke asbestattest aflevert. Hierin staat dan de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je best kan omgaan met het aangetroffen asbest.

Verplicht voor alle verkopen vanaf 23 november 2022

Het asbestattest is verplicht voor elke eigendomsoverdracht waarvan het compromis of de  aankoop/verkoopbelofte ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Is er geen voorafgaande overeenkomst maar meteen een verkoopakte, dan geldt de verplichting voor alle aktes verleden vanaf dezelfde datum. Ook schenkingen vallen onder dit regime.

De verplichting geldt trouwens niet alleen voor woningen, maar ook voor andere gebouwen zoals kantoorruimtes, winkelpanden…

De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte.

Asbestattest als informatiedocument

Het asbestattest geldt op vandaag (vooral) als informatief instrument.  Het brengt (nog) geen verplichtingen met zich mee om het asbesthoudende materiaal effectief te verwijderen, tenzij het in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Asbesthoudend materiaal vervangen is meestal wel de beste oplossing.

Het attest informeert niet alleen de koper van een goed. Is het eigendom verhuurd, dan moet aan de huurder verplicht een kopie van het asbestattest worden overgemaakt.

Heb je hierover vragen, als koper of verkoper van een onroerend goed? Wij staan ter beschikking voor verder advies!

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin