Renovatieplicht voor residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2023

Naar schatting 40 % van de woningen in Vlaanderen haalt op vandaag geen EPC-label D. Vlaanderen wil komaf maken met dergelijke energieverslindende woningen, en voert vanaf 1 januari 2023 een renovatieverplichting in. De verplichting geldt in eerste instantie voor nieuwe eigenaars van energieverslindende woongelegenheden. Op termijn zal de maatregel worden uitgebreid naar alle eigenaars. Het uiteindelijke einddoel is dat elke woning tegen 2050 een label A behaalt.

Voor wie geldt de renovatieplicht?

De renovatieplicht geldt vanaf 1 januari 2023 voor nieuwe eigenaars van energieverslindende gebouwen gelegen in Vlaanderen en dienstig voor bewoning, dus voor woningen en appartementen.

Onder energieverslindende woningen verstaan we woningen die eenEPC-label E of F hebben. 

De renovatieverplichting geldt bij notariële overdrachten in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Op andere vormen van overdracht – zoals een erfenis – is de renovatieverplichting niet van toepassing. 

Voor welke gebouwen?

De renovatieplicht geldt voor alle residentiële gebouwen, dus zowel voor eengezinswoningen als meersgezinswoningen en appartementen (voor niet-residentiële gebouwen zoals kantoren en winkelpanden gelden alternatieve regels).

Nieuwe eigenaars van een appartement moeten zich er van bewust zijn dat hun kavel moet worden aangepast, ook als andere delen binnen hetzelfde gebouw niet van eigenaar veranderen en dus niet per se aan de verplichting moeten voldoen.

Vooral als er werken nodig zijn aan de gemene delen van het gebouw, moet men rekening houden met de regels van mede-eigendom en de nodige maatregelen laten stemmen door de VME.

Wat houdt de renovatieplicht in?

Nieuwe eigenaars van een slecht scorende woning moeten hun pand binnen de 5 jaar na aankoop grondig energetisch renoveren en dit zodat – minimum – een EPC-label D wordt behaald.

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Vanaf die datum heeft de eigenaar 5 jaar de tijd om aan de verplichting tot renoveren te voldoen en het betere label te behalen.

Eigenaars die niet de nodige inspanningen leveren en het D-label niet of niet tijdig halen, riskeren een administratieve geldboete van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan bovendien een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Renoveren kost geld. Wie investeert in een nieuwe woning heeft niet steeds de extra’s om ook meteen de renovatie te kunnen betalen. De Vlaamse overheid voorziet een aantal premies en subsidies om financieel bij te springen. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de website van de Vlaamse overheid.

Toekomst

De renovatieverplichting die start op 1 januari 2023 is slechts een eerste stap op het langetermijnpad dat de regelgever voor ogen heeft. Volgende stappen en verstrengingen worden voorzien in de komende jaren, met als uiteindelijke doel een label A voor elke woning vanaf 2050.

Ben je van plan om binnenkort een woning te kopen en wil je meer weten over de nieuwe verplichtingen? Wij staan ter beschikking voor verder advies!

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin