Centraal register van bestuursverboden

Iedereen heeft het al eens meegemaakt.

Vol goede moed sluit je een overeenkomst met een ondernemer, en die man blijkt achteraf toch niet zo correct te handelen…

Achteraf blijkt dat de betrokkene al veroordeeld is voor “ongezonde praktijken” en zelfs een bestuursverbod opgelegd kreeg.

Daarbij rijst altijd de vraag: kon ik niet vermijden om met deze ondernemer een contract te sluiten?

Welnu, sinds 20 oktober 2023 is er een voor het publiek toegankelijk CENTRAAL REGISTER VAN BESTUURSVERBODEN.

Via de online applicatie JUST ON WEB (https://justonweb.be/log-in) kan je toegang krijgen tot dit register, onder de benaming “JUSTBAN”. Je kan eenvoudig op dit JUSTBAN platform aanmelden met de ITSME app of met de identiteitskaart.

Vervolgens vind je de gegevens van ondernemers die een beroepsverbod kregen of een frauduleus faillissement ondergingen.

Vanaf nu kan je dus op voorhand nagaan of de ondernemer met wie je een contract wil sluiten al dan niet te kwade trouw is.

Een verwittigd ondernemer is er twee waard!

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin