Hoe bescherm ik mij als aannemer tegen de abnormale prijsstijging van materialen?

Sinds eind 2020 zijn de prijzen van verschillende bouwmaterialen uitzonderlijk gestegen. Producten  als pvc, isolatie, staal en beton kennen prijsstijgingen van 20 tot 30 %. Voor hout lopen de verhogingen op tot 50 %.

Voor de aannemer betekent dit een dubbele uitdaging. Forse prijsstijgingen van basismaterialen vormen een bedreiging voor uw winst. Leveringsproblemen brengen de timing in gevaar waardoor u vertragingsboetes riskeert. Aan de andere kant wil u natuurlijk concurrentiële prijzen en voorwaarden (blijven) bieden.

De oplossing ligt in het inbouwen van voldoende flexibiliteit in uw contract.

Voorzie een goede prijsherzieningsclausule 

Zorg dat uw prijs herzienbaar is en werk met een prijsherzieningsclausule die voldoende inspeelt op de prijsstijging van basismaterialen.

In februari werd door de FOD Economie  de index “I-2021” gepubliceerd. Deze nieuwe index houdt rekening met een 60-tal referentieprijzen en geeft zo een representatief beeld van de evolutie van de materiaalprijzen.

Let wel, de I-2021 is een algemene index gespreid over 60 materialen. Een extreme prijsstijging van 1 soort materiaal wordt hierdoor niet altijd (voldoende) gedekt. Werkt u vooral met hout of vraagt een bepaald project een grote hoeveelheid staal, neem dat een specifieke term voor dat materiaal op in de formule.

Facturatie tegen dagprijs

Voor specifieke materialen waarvoor de markt te onzeker is kan u werken tegen dagprijs of volgens het zogenaamde “open boek principe”.

De prijs die u effectief hebt betaald op datum van aankoop, vormt de basis van de doorrekening aan de klant. 

Werk met een clausule onvoorziene omstandigheden

De markt blijft onzeker, en niemand kan de korte of middellange toekomst voorspellen. 

Voeg in uw contract een bepaling in die toelaat in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Zo kan u de voorwaarden toch nog heronderhandelen in geval van overmacht.

Houd ook rekening met termijnen

De schaarste van basismaterialen doet niet alleen de prijzen schommelen maar maakt ook leveringen onzeker. Voor bepaalde materialen gelden lange leveringstermijnen of zelfs bevoorradingsonderbrekingen. 

Dit kan een belangrijke impact hebben op uw uitvoeringstermijnen. Vermijd vertragingsboetes door de uitvoeringstermijn mede afhankelijk te maken van de bevoorrading.

Laat uw contracten nakijken

Een goed en sluitend contract is juridisch maatwerk. Contacteer ons voor een grondige revisie zodat u zeker bent dat uw contract u maximale bescherming biedt. 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin